NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Historie Lyngåsbanen

Historie Lyngåsbanen

1972: Noen av de som på en eller annen måte var aktive i klubben hadde lenge ønsket seg en egen bane for bilsport. Birger Braathen og Kjell Fjeld som begge bodde (og bor) på Tranby hadde et godt forhold til grunneier Gustav Lyngås i Lyngås Grustak. Han hadde også vist interesse for en bane.

En søndags morgen tidlig på forsommeren fikk daværende styreleder en telefon fra Einar Nålby som ble banens første – og mangeårige depotsjef på Lyngås. Han sto klar med en bulldoser opplastet og med sjåfør klar til å begynne byggingen. En telefon til nevnte Birger som ble banens første banesjef og var det i mange år. Han tok kontakt til grunneier, fikk utlevert nøklene til grustaket, og et par timer senere var starten i gang på det som skulle bli Norges og en av Europas mest kjente bilsportsbaner. Det fantes ingen tegninger på hvordan en bane skulle se ut, og følgende skjedde: Styreformann og Birger gikk foran bulldoseren som la ned skogen bak dem. Det som etter hvert ble indre bane var den gang ganske tett granskog.

29. oktober ble Norges første rallycross-stevne arrangert på Lyngås Motorbane. Vinner ble Kjell Wangen

 

 

Grunnet en tidligere ulykke i et rallyløp var det rallystopp i Norge i 12 år. Dette medførte at det første løpet på Lyngbanen ble kalt autocross. (egentlig en helt annen type løp som ikke er arrangert i Norge). (se løpsplakaten). Det var stor publikumsinteresse for denne type billøp, og det kom mer publikum enn vi hadde forventet, og dette skapte noe kaos – ikke minst med tanke på parkeringsmulighet-ene. Takket være inntektene fra damegruppa og bingoen ble Lyngås Motorbane bygget uten opptak av lån av noe slag, og dette er vel antakelig det eneste store anlegget i landet som er bygget for egne midler + masse dugnad. Som en kuriositet kan nevnes: Da banen ble påbegynt hadde vi ikke tillatelse fra noe hold til byggingen. Midtveis i byggeperioden kom det et brev fra Lier kommune, og der sto det: ” All byggevirksomhet på Lyngås Motorbane beordres stoppet med umiddelbar virkning”. Takket være gode forbindelser til ”gamlelensmannen” og daværende teknisk sjef i kommunen fikk vi tillatelse til å kjøre et ”prøveløp”, og denne tillatelsen ble det kjørt løp på i en del år.  Vår egen kjører Trond Schea som er landets mestvinnende bilsportsutøver deltok i dette historiske løpet.

Resten av historien om alle de vellykkede løpene på Lyngås Motorbane er vel kjent for de fleste- selv om det kan skrives mange sider om det som har skjedd der.

 

 

 

Kontakt oss

 

Postadresse:
Postboks 925 Gullaug

3428 Lier

 

 

Forbund