NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

Historie

Historie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historien starter i 1916 i Christiania og navnet var da Norsk Motorcycle Club. Da ble NMKs Hovedorganisasjon stiftet med to fra Drammen med i styret.

”Lørdag den 9de oktober 1920 afholdtes paa Central Hotel (kl. 8 ½) konstituerende møte til dannelse af NMK for Drammen og Opland”. Da ble det dannet ett interimstyre.

Ekstraordinær generalforsamling 05.03.21. På samme møte ble klubbens første styre valgt med ingeniør S. Nærup som formann, øvrige styremedlemmer Oscar Opsahl Olav Strand, Peder Espedal og Rolf Wiborg.

13. mars 1921: Da ble den første premien i NMK Drammens historie vunnet av Oscar Opsahl i Drammensrittet. Premien ble i 1986 gitt av familien Rolf Opsahl til NMK Drammen. Dette er en ekte sølvpokal som benyttes som vandrepokal i klubben.

1923: 6-12 august kjørte Knut Espedal Internasjonal 6-dags tevling. Under dette løpet fikk han etappeseier, en stor prestasjon.

4. februar 1923 arrangerte  Drammensavdelingen det første israce for motorsykler på Drammensfjorden, og fra Norsk Motorblad sakser vi følgende: ”Motorrace på Drammensfjorden, største fart på Norsk bane.  Under løpet presterte Anders W. Nilsen, Kristiania en beregnet gjennomsnittshastighet på 105 km/t. Når svingene fraregnes holdt hans maskin 125 km/t. Den største hastighet som er oppnaad paa nogen Norsk Bane”. Ja, de kunne kjøre fort i den tiden også. At vår egen Knut Espedal igjen tar en 1. premie i sin klasse kom ikke som noen overraskelse.

1931 kom bilsporten med i klubben. Samtidig som klubben skiftet navn til dagens Norsk Motor Klubb. Årsaken til dette var at man i henhold til daværende lover ikke kunne delta i billøp som NMK-medlem. Dette medførte at de som drev med bilsport meldte seg inn i KNA eller NAF i stedet. Samtidig ble ”avdelinger” endret til ”klubber”.

I 1932 ble det for første gang i NMK`s historie kjørt om tittelen som” Norgesmester” på motorsykkel og det var Drammensavdelingen som fikk æren av å arrangere stevnet. Løpet ble kjørt på Marienlyst Travbane, og første offisielle Norgesmester ble Arne Andersen, NMK Oslo.

I tiden fram mot 2. verdenskrig vokste både medlemsantall og aktivitet, og avdelingen var en av de største i landet

Under krigen var det stille innen idrettsbevegelsen, og motorsporten var solidarisk io ”motstanden” til okkupantene.

1948 var avdelingens formue vokst til formidable kr 14.126,96, et pent beløp på den tiden.

1950 var året ”gåteløpene” ble arrangert for første gang. Disse løpene som var ”rebusløp” på idealtid var svært populære blant vanlige folk, og dette førte til at medlemstallet økte tydelig. 1955 var medlemstallet kommet opp i 220.

 

I 1955 ble langbaneløpene flyttet fra Marienlyst til Drammen Nye Travbane. Under daværende formann Asbjørn Ingvaldsens ledelse ble det arrangert en rekke bil og motorsykkelstevner på banen, og deltakelsen var alltid stor, og det var stor publikumsinteressene for disse løpene. Asbjørn var for øvrig NMKs President i flere år på 60-tallet.

Det første Drammensløpet (rally) ble arrangert i 1955 sammen med KNA og NAF. Løpet  som samlet 40 deltagere ble meget vellykket.

1959 Jan Arne Rese har vært aktiv i ulike motorsportsgrener. Han debuterte med motorcross, nr 2 i NM i 1961, og senere har det blitt langbane,og speedway med NM-titler i begge grener, isracing, norgesmester i trial 1964, billøp på asfalt, grus og is.

1965 ble det kjørt motocross-stevne i Drafnkollen, og det har også vært bakkeløp for biler på samme sted.

I 1968 ble klubbens første av i alt 7 æresmedlemmer utnevnt og ikke uventet var dette Oscar Opsahl som var en av klubbens stiftere. Han er den første av tre generasjoner ”Opsahl” i klubben. I tillegg til Oscar er hans sønn Rolf Einar med 65 års medlemskap, og Rolfs sønn Tom med 47 år ”på baken”. Rolf ble i år 2000 utnevnt til æresmedlem sammen med Richard Støen

Fra slutten av 60-årene gikk klubben inn i det som vel må kunne kalles ”gullalderen”      Se bare på hva som skjedde fram mot 1994:

I jubileumsåret 1970 ble det dannet Damegruppe. Styret i avd. første damegruppe var: formann Astrid Johansen, Aud Watnebryn Eriksen, Liv Åkerlind, Gerd Tone Braathen,  Eva Rese, Bjørg Langlie Andersen, Sylvi Nilsen og Unni Hansen.

Damegruppa sto for alt kiosksalg i alle løp fram til 2005, og tilførte gjennom sin virksomhet et anselig antall 100-tusener av kroner til klubben.

Bingokomiteen så dagens lys, og komiteen arrangerte bingo på ulike steder sammenhengende i 17 år, og tilførte klubben utrolig mange kroner til klubbens drift.

1971: Vinsvoll speedwaybane bygges på Røkeberghøgda mellom Mjøndalen og Vestfossen.  Første løpet ble kjørt på høsten samme år. Det ble kjørt i ca. 3 år før banen ble utvidet. Banen ble åpnet igjen for kjøring i 1982. Da startet den Norske speedwayligaen. Speedway`en kom opp fra en down-periode igjen.

1972: Lyngås Motorbane ble bygget, og første løpet kjørt 29. oktober se (se eget avsnitt)

I 1973 overtok Richard Støen formannsvervet etter Arne Langlie Andersen, og disse var klubbens formann og sekretær i sammenhengende 17 år – i det som vel må sies å ha vært klubbens ”gullalder” spesielt med tanke på aktivitetene på Lyngåsbanen.

I 1974 ble det kjørt NM i Motorcross på Lyngås. Det ble laget egen trase for dette, og løpet var vellykket rent arrangementsmessig, men dårlig publikumstilslutning, og var en engangsforeteelse.

I 1976 ble landets første internasjonale rallycrosstevne arrangert på Lyngås, også dette med over 15000 tilskuere som overvar et spennende og dramatisk stevne.

1977: Norges Motorsykkelforbund ble dannet 1. januar etter at Norges Idrettsforbund åpnet dørene for norsk motorsykkelsport på Idrettstinget i Tønsberg i 1976. Æren av dette skal Tore Svensrud og Tore Kittelsen ha.  Alle NMK klubbene forpliktet seg til å være medlem av Norges Motorsykkelforbund, og begge forbund hadde felles styrer og felles President i mange år.

1980: Vi blir medlemmer av ERA. Etter invitasjon fra President Boris Rung i European Rallycross Association (ERA) reiste klubbens formann og sekretær til Holland for å delta i ERAs Generalforsamling. Dette med tanke på et mulig medlemskap og muligheten for å arrangere Europamesterskapsrunder på Lyngås. Etter at vi arrangerte Nations Cup med overvåking av ERAs kontrollører ble løpet godkjent, og vi var ERA-medlem og godkjent EM-arrangør. Første EM-runden på Lyngås ble kjørt i august 1980 som det første av i alt 25 løp sammenhengende. Etter at vi var godkjent uttalte Bernd Ziskofen, Tyskland - daværende Visepresident i ERA: At NMK Drammen og Lyngås Motorbane er med i EM er det beste som har skjedd rallycrossporten” Det er verd å nevne at  NMK Drammen også var Norges representant i ERA, og at de to foran nevnte i en årrekke også bekledte vervene som ERAs President og sekretær, samt at daværende President Boris Rung senere ble utnevnt som æresmedlem i vår klubb som takk for sin innsats for å få oss med i ”EM-sirkuset”.

1981 arrangeres første bilcrossløp på Lyngås. Eneste kvinnelige deltager var vår egen May Poverud som kom på 4. plass. Vinner var Arne Stenshorne som senere ble en svært kjent, populær og aktiv person innen både rallycross og rally.

1984 For første gang i historien ble en EM-finale kjørt på en annen bane enn Estering i Tyskland, og det ble NMK Drammen og Lyngås Motorbane som fikk æren av å være arrangør. Vinner av løpet ble en kar ved navn Martin Schanche, Han er uten tvil den som har skapt mest ”blest” rundt EM-rundene våre – på godt og vondt. Enten han vant et løp eller tapte skapte han alltid furore rundt seg, og var en sterkt medvirkende årsak til rallycrossenes popularitet i alle år, og han skaffet oss mange spaltemeter i omtale både i forkant – og etter løpene.

1986 ble det satt historie i norsk bilsport av klubbens eneste aktive jente May Poverud, Hun tok poeng i en EM-runde i Sverige. Hun har senere deltatt med bravour i mange løp, og åpnet vel veien for andre jenter til å delta.

Dette året ble også den første Landscupfinalen i bilcross arrangert, og denne fant sted på Lyngås Motorbane med rekorddeltakelse og store inntekter til klubben.

Samme år fikk vår speedwaykjører Lars Gunnestad dispensasjon fra gjeldende aldersbestemmelser, og i en alder av 15 år ble han Norgesmester – og løpet gikk på vår egen bane. (Vinsvollbanen).

1988 Lars Gunnestad (17 år) deltar i Speedway VM på dispensasjon, og går helt til topps.

1990 Lars Gunnestad kjører VM-finale i Sovjet, men sabotasje på konkurransesykkelen fratar ham topplassering. Lars har for øvrig med stort hell kjørt i profesjonelle ligaer i Sverige, Polen og England. Også i familien Gunnestad har tre generasjoner vært med i klubben: Einar – far til Lars var den som ofret ”alt av tid” for å kjøre Lars til treninger og løp i Sverige i den tid han ikke kunne kjøre i Norge grunnet aldersbestemmelsene. Lars har vi nevnt noe om ovenfor, og Lars har to sønner - Lars Daniel og Thomas som begge er aktive speedwaykjørere.

I 1991 arrangeres  EM i snøscooter på Lyngås for første og foreløpig eneste gang. Dette viste seg å være en type løp som publikum satte stor pris. Selv om regnet fosset ned under løpet, og banen gikk delvis i oppløsning etter hvert var det et kjempeløp.

I 2004 ble den siste EM runden på Lyngås kjørt. Pålegg om utbedringer av banen med faste toalettanlegg, dusj, og innlagt vann  m.m.ville påført klubben store utgifter. Da vi ikke hadde muligheter til å oppnå langsiktige kontrakter med grunneier, og med store underskudd i løpene i 2003 og 2004, fant styret  at ”nok var nok”, og EM-runder på Lyngås Motorbane var historie.

I 2006 var det 20-årsjubileum for Landscupfinalen i bilcross, og NMK Drammen ble tildelt denne. Løpet var en suksess både arrangementsmessig og økonomisk for klubben, og fikk flott omtale også av kjørerne.

I 2009 ble det arrangert Rallycross Norden, og dette minnet veldig på et mini-EM med over 5000 tilskuere og stor stemning.

På førersiden kunne mange – og mye vært nevnt både på bil og MC-siden, men det ville være umulig å ta med noen og utelate en mengde andre. Vi har derfor i denne setting valgt å ta med de som er nevnt, og si at for øvrig ”ingen flere  nevnt – ingen flere glemt”.

Administrativt har klubben på landsbasis vært ”leverandør” av en rekke tillitsvalgte til NMKs Hovedstyre, Norges Motorsykkelforbunds (NMF) styre og Norges Bilsportforbund. (NBF). Asbjørn Ingvaldsen, Tore Svensrud og Per Madsen har i flere år bekledt vervet som President. Asbjørn i NMK -.Tore og Per i både NMK og NMF. Av øvrige i NMKs Hovedstyre var Bjørn Harris Hansen styremedlem i en årrekke, og klubben har hatt en rekke tillitsvalgte i NMK og NMFs komiteer og utvalg, og det samme i blant annet i Norges Bilsportsforbund (NBF).

Gjennom tidene er – eller har hele fire familier vært medlemmer i NMK Drammen. Disse er: Tidligere nevnte familien Opsahl (se ovenfor), Nils Fredrik Grøndahl, sønnen Stein og sønnesønn Anders. Roy Sandmo med sønn Johnny og sønnesønn Christian og endelig familien Gunnestad med far Einar, sønnen Lars og barnebarna Lars Daniel og Thomas. Alle disse har i en eller annen sammenheng vært aktive motorsportsutøvere.

2010: I klubbens 90. år har flere av de ovenfor nevnte blitt norgesmestere i sine grener. Anders Grøndahl og Johnny Sandmo i bilsport, og brødrene Lars Daniel og Thomas Gunnestad som sammen med Bjørn G. Hansen ble norgesmestere i speedway for lag.

Styret: Leder Steinar Engebretsen, nestleder May Poverud, sekretær Therese Bruer Larsen, styremedlemmer; Hans-Erik Fuglerud og John Grinde.                    Varamedlemmer: Tom Opsahl og Lars Rokke.

 
 
 

Kontakt oss

 

Postadresse:
Postboks 925 Gullaug

3428 Lier

 

 

Forbund